bütünleyen

s. 补充的, 使完整的, 使成为整体的

Türkçe-Çince Sözlük. 2014.

Look at other dictionaries:

  • bütünleyen — sf. Bütün durumuna getiren, mütemmim …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • açıklama cümlesi — is., dbl. Bir önceki cümleyle bağlantı kuran yani, demek ki, öyle ki vb. bağlayıcılarla başlayan, söz konusu duygu veya düşünceyi bütünleyen cümle …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • aksesuar — is., Fr. accessoire 1) Bir aletin, bir makinenin işlevine katılmayan ancak kendine özgü ayrı bir yararı bulunan alet, araç veya nesne 2) Kadın giyiminde giysiyi bütünleyen ayakkabı, çanta, kemer, şapka, eldiven, mücevher vb. eşya 3) tiy. Konunun… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • dolaylı tümleç — is., ci, dbl. Fiilin anlamını bütünleyen ve yönelme, kalma, çıkma durumlarından birinde bulunan veya edat alan tümleç Çocuklar eve geldi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • mütemmim — sf., esk., Ar. mutemmim 1) Tamamlayan, bütünleyen, bitiren Hâlbuki birçok kadınlar malumatlarını zarafetlerinin bir mütemmimi addederler. P. Safa 2) mat. Bütünler 3) is., dbl. Tümleç …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • nesne — is. 1) Belli bir ağırlığı ve hacmi, rengi olan her türlü cansız varlık, şey, obje Ağzımıza koyduğumuz şey değil, tadını tuzunu bildiğimiz nesne değil. S. M. Alus 2) dbl. Geçişli fiili bütünleyen yalın veya belirtme durumunda bulunan tümleç Ali… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • noktalı virgül — is., dbl. Bağımsız fakat mantık açısından birbirini bütünleyen cümleleri bağlayan noktalama işaretinin adı (;) …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • organize sanayi — is. Birbirini bütünleyen, değişik sanayi kollarının ve kuruluşlarının oluşturduğu iş alanı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yönelmeli tümleç — is., ci, dbl. Yapılan işin anlamını bütünleyen ve yönelme durumunda bulunan tümleç: Çocuklar eve geldi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.